Tagged: AKM

Yin Lu Mei D200+ review

The Yin Lu Mei D200+ A Pure Music Powerhorse! 1. Equipments used for this review: DAP: Yin Lu Mei D200+, Fiio X5 MK3, Zishan Z2 IEM: LZ Big Dipper, Rose Cappuccino MK2, Oriolus Fosteni EARBUD: Shozy BK, Rose Masya, NiceHCK...